CSVNP7.html: foto 1e Gebruikerstoernooi 1999. Schaken op een Risc processor. De Schaakmachine. Besprekingen tafelschaakcomputers.


Hein Veldhuis in volle concentratie. Hierboven de Mephisto Milano en de Saitek Renaissance "Maestro".


TERUG NAAR:   


Schaken op een Risc processor

Om te begrijpen waarin een Risc processor verschilt van de gewone microprocessor zullen we eerst kijken wat een processor in het algemeen doet. Eenvoudig gesteld ziet dat er als volgt uit. 1. Haal een instructie (programma opdracht) uit het geheugen. 2. Interpreteer deze instructie. 3. Voer de instructie uit. De snelheidswinst van Risc processoren komt vooral van de tweede stap. Bij gewone processoren variën de instructies nogal in lengte. De lengte hangt af van de opdracht, ze is in principe nooit langer dan nodig is. Dit leidt tot een efficiënt geheugengebruik , maar de prijs wordt betaald in een veel tragere interpretatie van de instructies. De programma opdrachten van een Risc processor zijn allemaal even lang en volgens een vast stramien opgebouwd. Deze instructies kunnen zonder vertraging door de uitvoerende onderdelen worden geïnterpreteerd, waarbij het zelfs mogelijk is dat de verschillende onderdelen in een microprocessor, zoals de logische eenheid, de rekenkundige eenheid en de adresberekeningseenheid tegelijkertijd aan verschillende opdrachten werken.

 


De schaakmachine

In 1769 vervaardigde Wolfgang Kempelen te Wenen een machine die ruim 60 jaar lang overal in de wereld grote belangstelling heeft getrokken. De machine had de vorm van een soort schrijfbureau. Aan de voorzijde bevonden zich een lade met twee deuren, waarachter allerlei raderwerkjes waren verborgen, in het middenstuk was een schaakbord geconstrueerd en achter de machine zat een pop gestoken.in Turkse kledij. De armen van de "Turk" konden bewegen; hij was instaat daarmee de stukken op het schaakbord te verzetten. Wolfgang Kempelen, die zich Baron von Kempelen liet noemen, leefde van 1734 tot 1804. Hij heeft met zijn machine voorstellingen gegeven in Wenen, Parijs, Londen, St Petersburg, Berlijn, Leipzig en diverse andere plaatsen. Overal maakte hij eerst de deuren van zijn machine open om te laten zien dat er niemand in verborgen was. Iedereen kon tegen een bepaalde prijs een partij tegen de automaat spelen, maar er waren weinigen die tegen de krachtig spelende "Turk"waren opgewassen. Na de dood van Wolgang Kempelen werd de automaat eigendom van Leopold Maelzel, die er eveneens Europa mee doortrok. Bekend is de voorstelling in 1809 toen de automaat in het slot Schonbrunn niemand minder dan keizer Napoleon versloeg. Nadat de automaat een tijd lang eigendom was geweest van Eugene de Beauharnais (die hem voor 30.000 francs kocht) werd Maelzel in 1817 opnieuw eigenaar. In 1821 en 1822 kwam de machine in Amsterdam. Maelzel vertrok in 1826 met de automaat naar New York en trok er tot in 1836 in Amerika mee rond. Na zijn dood in 1837 kwam de "Turk" voor 400 dollar in handen van Mr. Ohl, die hem op zijn beurt voor hetzelfde bedrag in 1840 van de hand deed aan Dr. John K.Mitchell. De machine kwam tenslotte terecht in het Chinees Museum te Philadelphia, waar hij op 5 juli 1854 door brand vernield werd. Heel lang is het geheim van de automaat geheim gebleven. Thans is bekend dat er achter de deuren en achter de raderwerken toch een mens verborgen was. Achtereenvolgens zijn de volgende schaakspelers (allemaal klein van postuur) in de "automaat" verborgen geweest: Allgaier (1809), Weyle, Alexandere (1818), Boncourt (1818), Lewis (1819), Williams (1819), Mouret (1820) en Wilhelm Sclumberger (na 1826). Indertijd is over de schaakmachine veel geschreven. Er zijn zelfs "wetenschappelijke" discussies over geweest.


Besprekingen tafelschaakcomputers

 

Mephisto College

De College heeft twee verschillende schaakprogramma's, een Brute Force en een selectief programma. De naam van de computer is Super Mondial II en met het leerboek is de naam College. Een leerboek met 242 pagina's ook voor gevorderde en sterkere schakers geschikt. Er zijn 100 opgaven in de computer opgeslagen, waardoor men zijn speelsterkte kan testen. Vele andere nuttige zaken worden in het leerboek behandeld en zijn met behulp van de computer te analyseren. Er zijn 112 speelniveau's, de uitrusting is met sensorbord en twee display's, het speelveld is 22x22 cm. De rekensnelheid is 5 MHz, de Ram en Rom capaciteit zijn resp. 8Kb en 48 Kb. Het openingsboek is in transpositions bevat 5800 zetten en is na keuze op te roepen. Mat t/m acht is oplosbaar, ook de eventuele nevenoplossingen. Er is een "Help"mogelijkheid als leermogelijkheid. Alle zetten kunnen worden teruggezet. Gespeelde partijen zijn oproepbaar. Deze computer is geschikt voor 3e klasse KNSB spelers of zwakker. ELO 1950. Het leerboek is vooral bedoeld voor de meer gevorderde schaker. De programmeur van deze Mephisto is Ed Schröder.

@Kurt Kispert

Mephisto Academy

Deze Academy heeft maar liefst 9 schaakprogramma's en deze zijn van Ed Schröder. Zij spelen ook alle negen verschillend. Helaas speelt de standaard instelling het sterkst. Het aantal speelniveau's is onbeperkt, men kan de rating instellen van 1000-2000 ELO. Er zijn acht extra handicap niveau's en er is een Dot-Matrix display van 32 tekens. Het informatiemenu omvat via 4 schakelingen 128 informatietekens en als u aan zet bent kan men de volledige permanentbrain in werking zien. Er zijn 28000 openingszetten in transpositions beschikbaar, daarboven nog een speciaal toernooi openingsboek. Het verwisselbaar programma en de rekensnelheid zijn gelijk aan de college. Er is een speciale trainingsmogelijkheid voor de openingstheorie; in combinatie met de Nederlandstalige display is dat uiterst nuttig. De uitvoering is met fraai houten reedcontactenbord, alsmede mooie houten schaakfiguren. Het speelveld is 27x27 cm. Verdere specificaties als bij de College. De speelsterkte is gelijk aan die van de College.


TERUG NAAR: