CSVNP2.html: Eerste Nederlands Kampioenschappen Computerschaken. De CSVN periode van oprichtingsdatum (18 oktober 1980) tot eind 1981. Het begin. Nederlandse kampioenschappen vanaf 1982.


TERUG NAAR:   


Eerste Nederlands Kampioenschappen Computerschaken

 

BS'66'76, het eerste schaakprogramma.

Voor een volledig overzicht van de Nederlandse computerschaakhistorie zouden we zeker ook iets moeten vertellen over de bijdragen van prof.dr. A.D. de Groot en prof. dr. Max Euwe. Echter, kortheidshalve gaan we daaraan voorbij en beginnen we met het eerste Nederlandse schaakprogramma, nl BS'66'76, dat gemaakt is door ir. Barend Swets tussen 1966 en 1976. In 1976 mocht BS'66'76 meedoen aan het eerste Europese kampioenschap computerschaak in de VU te Amsterdam. Het programma draaide toen op de IBM 370-158 van de TH Delft en werd 4e. Een jaar later speelde BS'66'76 mee om het wereldkampioenschap in Toronto. Daar draaide het op een IBM 370-168 van Datacrown. Ltd en eindigde als 15e. Indien men bedenkt dat BS'66'76 op dat moment pas 9 volledige partijen had gespeeld, dan was dat een geweldige prestatie. In 1979 werd BS'66'76 de eerste (officieuze) Nederlandse kampioen. In 1978 werden via de HCC de eerste partijen tussen Nederlandse schaakprogramma's gespeeld: IGM - Schak123 1 - 0, ALDER - IGM 0 - 1 en IGM - ALDER 1 - 0. IGM is een programma van Peter van Diepen en draaide steeds op een Univac 418 III van Hoogovens. Schak123 draaide op een zelfgebouwd systeem rond de Signetics 2650 bij de gebroeders Van der Liet in Amsterdam. En ALDER, van de huidige vice voorzitter Peter Kouwenhoven, draaide op een PDP-11/45 van de Universiteit van Leiden. De zetten werden telefonisch doorgegeven. Uiteraard werd er n.a.v. deze informele partijen druk gespeculeerd over een Nederlands kampioenschap, maar in 1978 zou het er niet van komen.Wel tot stand kwam het eerste internationale schaaktoernooi voor microcomputers in Londen. Een van de deelnemers daar was Tiny Chess'86 op een SDK 86 van Intel, gemaakt door de in België wonende Nederlander Jan Kuipers. Tiny Chess behaalde een derde plaats in Londen. In 1979 werd het eerste (officieuze) Nederlands kampioenschap computerschaak gehouden in het rekencentrum van Hoogovens. Swets kon gebruik maken van een IBM 3033 voor zijn programma BS'66'76 en IGM speelde weer op de Univac 418 III. Beide systemen stonden ter plaatse beschikbaar. Andere deelnemers waren er helaas niet. Bovendien was er bijna geen publiek, omdat het rekencentrum niet voor publiek toegankelijk was. Dus ook niet voor de pers. Er werd slechts één foto gemaakt voor de bedrijfskrant van Hoogovens. Er werden twee partijen gespeeld. De eerste was spannend omdat BS'66'76 met wit al snel een pion weggaf aan IGM, maardesondanks de partij wist te winnen. De tweede partij IGM-BS'66'76 was minder spannend: BS'66'76 won gewoon vlot en overtuigend. Zo werd BS'66'76 van Barend Swets, de eerste Nederlandse Computerschaakkampioen. Een jaar later werd het kampioenschap verspeeld in het rekencentrum van het ACCU te Utrecht. Weer waren er slechts twee deelnemers: BS'66'76 en IGM. Deze keer verliep de strijd totaal anders. IGM met zwart won met een combinatie wat materiaal en leek naar een overwinning te gaan. Echter, BS'66'76 wist te ontsnappen met een remise, omdat drie keer dezelfde stelling op het bord verscheen. Na deze partij werd besloten dat BS'66'76 en IGM de officieuze titel voor 1980 maar moest delen want het was te laat, één uur s'nachts, om nog een tweede partij te spelen. Het ACCU het rekencentrum van de Universiteit van Utrecht, organiseerde het kampioenschap in het kader van de "open dagen", zodat veel mensen kwamen kijken. Swets kon beschikken over de CDC Cyber 176 van het ACCU en Van Diepen gebruikte weer de Univac 418 III bij Hoogovens. De zetten werden telefonisch doorgegeven.


De CSVN periode van de oprichtingsdatum (18 oktober 1980) tot eind 1981.

Bij de start van de CSVN

Wie had er 50 jaar geleden al kunnen denken aan computerschaak? Niemand natuurlijk, want de computer bestond nog niet. Wel sprak men destijds reeds over machinaal schaken en doorgewinterde positiespelers werden wel eens vergeleken met een schaakmachine. Daarmee bedoelde men dan dat de spelers i.q. hun zetten bepaalden op strikt logische gronden (die samenhingen met de aard der stelling) en daarbij geen diepe berekeningen of combinaties maakten. Hoe geheel anders is het uitgepakt! De computer verscheen en van het eerste ogenblik af is er grote belangstelling geweest voor het schaken door deze wonderlijke machine. De programma's gingen evenwel in die richting dat de computer niet speelde als een schaakmachine, zoals wij ons die vroeger voorstelden, maar juist als een uitblinker in het voeren van diepe berekeningen in alle mogelijke richtingen, vele miljoenen per minuut. Voorhans wordt in het computerschaak veel (te veel) nadruk gelegd op "brute force", de brute kracht. Daarnaast echter tracht men zoveel mogelijk bekende, veel voorkomende patronen in het programma te vangen. Of deze combinatie van berekening en herkenning op den duur zal leiden tot het gefundeerde schaak van meesters en grootmeesters, valt moeilijk te voorspellen. Zeker is, dat de sterk verhoogde belangstelling voor computerschaak ons dichter bij de oplossing zal brengen. De oplossing die de computer hetzij kroont tot wereldkampioen, hetzij erkent als een sterke, maar eenzijdig ontwikkelde speler. In dit verband is de oprichting van de vereniging voor computerschaak zeer te begroeten en ik wens de leden dan ook veel succes toe bij de bestudering van de mogelijkheden van de computer en vooral bij het aangeven van methodes die zullen leiden tot verbetering of bij voorkeur tot "vermenselijking"van het programma.

Prof. dr. Max Euwe.

Deze brief is gepubliceerd in de eerste computerschaak van februari 1981.


Het begin        http://members.home.nl/bloemansdall/ARVES/index.htm

De eerste veertien maanden van het bestaan van de CSVN vormden een periode van ongedachte groei. Door 28 belangstellenden, samengeroepen door de Alexander Rueb-Stichting die sinds twee jaar een computercommissie had, werd op 18 oktober 1980 te Utrecht tot oprichting van de CSVN besloten. En tegen het einde van het verslagjaar hadden zich reeds 622 leden aangemeld. Hieruit blijkt dat het initiatief tot oprichting juist was, al was de vorm en de omvang onzer activiteiten in het begin lang niet duidelijk. Een der eerste besluiten betrof het publiceren van het tijdschrift "Computerschaak", waarvan in 1981 vijf nummers met een totaal van 164 bladzijden verschenen. De inhoud werd in eerste instantie bepaald door de redactie, die de schrijvers uitnodigde over bepaalde onderwerpen te schrijven. Daarbij kwam dan al spoedig de steun van een aantal leden die kopij inzonden over de stof die hen bezig hield. Hierdoor kwam de inhoud zeer dicht bij de belangstelling onzer lezers te staan. Veel belangstelling bestond voor onze twee ledenvergaderingen, die opgeluisterd werden door korte lezingen en door een demonstratie van schaakcomputers waarmee ook gespeeld kon worden. Op 14 februari en 21 november werden de tweede en derde ledenvergadering gehouden in de Technische Hogeschool te Delft. Het aantal bezoekers liep s'middags op tot ongeveer 300. Er werd aandacht besteed aan de ICCA (International Computer Chess Organisation) en de middag stond in het teken van voorlichting over de in de handel zijnde schaakcomputers. Bij enkele partijen werd commentaar gegeven, waarbij Max Euwe assisteerde. De aanwezigheid op de najaarsvergadering was minder, 125 personen. Het levendige commentaar bij de wedstrijden van Mephisto 2 en Mark 5 tegen de Nederlandse programma's YNCT en PION bleven tot het einde boeien. YNCT en PION verloren ieder met wit en zwart tegen de buitenlanders, die onderling nog een partij remise speelden. Andrew Page was aanwezig namens Scisys, de producent van Mark 5 in Londen. De ontwerpers van het Mephisto programma, Henne en Nitsche uit München, waren aanwezig op de vergadering en gaven in de pauzes tal van inlichtingen. Beide heren hadden de avond te voren, 20 november 1981 in Krasnapolsky te Amsterdam, op een door ons georganiseerde ontmoetingsavond met enkele ontwerpers van Nederlandse schaakprogramma's gelegenheid tot kennismaking en uitwisseling van gedachten. Op 25 april 1981 besloot de Bondsraad van de KNSB op ons verzoek de CSVN te erkennen als "bijzondere bond". Een groot evenement was de organisatie van het Kampioenschap van Nederlandse schaakprogramma's dat 25-27 september in het Universiteitscentrum "De Uithof", te Utrecht gehouden werd. Dertien deelnemers streden om de eerste plaats, die uiteindelijk bezet werd door L.C.de Vries, uit Gouda, met zijn programma YNCT 1.0, gevolgd door Gambiet '81 (Rens), Pion (TH Delft), Storm'81 (T.v/d Storm) en BS'66'76 (Swets), Dappet (Kouwenhoven), GVNAA (Vriend), Killer (De Kruif), Tiny Chess'86 (Kuipers), Schak-H (v/d Liet), Usurpator II (Muller), PK'80 (Van Bergen), IGM (Van Diepen). Totaal genoten omstreeks duizend bezoekers van het mondelinge partijencommentaar van Hans Bouwmeester, Jaap v/d Herik, Drs. S.Kooi, J.Louwman en ir. Barend Swets.Deel nemers:
Programma Ontwerper Computer Taal Computerbeschikbaar gesteld door
BS '66'76 ir. B. Swets, Delft CDC Cyber FORTRAN/assembler ACCU/SARA
Dappet P. Kouwenhoven/D. Hartman, PDP-11 FORTRAN/assembler RU-Leiden
Gambiet '81 W. J. Rens, Dordrecht TRS-80 Assembler Tandy
IGM P. van Diepen/G. Slot, Maxboard LlSP/assembler Manudax Alkmaar '7
Killer K. de Kruit, Amstelveen PDP-11 Pascal VU-Amsterdam
Pion J. Derksen/Huisman/H. Netkens, PDP-11 Pascal TH-Delft Delft ( )
PK80 A. van Bergen, Utrecht PDP-11 FORTRAN RU-Utrecht V
Schak-H H. en H. van der Liet, 2650 Assembler privé Amsterdam
Tiny Chess '86 J. Kuipers, Jodoigne (B) 8088 Assembler Elektuur
Usurpator-11 H. G. Muller, Amsterdam Siemens PC-100 Assembler Compu 2000
YNCT 1.0 L. C. de Vries, Gouda Sharp-MZ-80 Assembler Ormas
Storm '81 T. van de Storm, Amsterdam PDP-11 Pascal VU-Amsterdam
GVNAA G. Vriend, Wageningen DEC 10 FORTRAN LH-Wageningen

Onderstaand programma verwerkt alle zetten:
PQ16HOST/PART C. Roos IBM 3033 Simula Hoogovens
De terminals voor de IBM 3033 zijn beschikbaar gesteld door Data Saab, Den Haag

 

Nederlands Kampioenschap Computerschaken vanaf 1982

1982: 1.Gambiet '82 7½ 2.YNCT 2.0 3.Rebel 4.Chess 0.5X 5.Pion 6 6.Dappet 6 7.PK'83 5 8.Storm'82 3 9.Usurpator 3 10.GVNAC 2 11.Schaker 2 12.Loper '82 0

1983: 1.Chess 0.5X 8 2.PK'83 3.Pion 4.Nona 5 5.Gambiet '83 5 6.Pachera 7.Nightmare 4 8.Cyborg 1.0 4 9.Storm 10.Rebel 11.Ursupator II 12.Dappet 3 13.GVNAF 1 14.IGM 0

1984: 1.Chess 0.5X 6 2.Nona 3.Pion 2.0 4 4.PK'83 5.Storm 1 6.Dappet 1 7.MI.0 1

1985: Groep 1: 1.Nona 6 2.Chess 0.5X 5 3.PK'83 3 4.Usurpator 5.Dappet 2 6.Nightmare 2 7.Schaak ½

1985: Groep 2: 1.Storm 5½ 2.Chessmate 3.Schak-H 5 4.Ziggy 2 5.Arachne 6.Delta

1986: 1.Nona 6½ 2.Rebel 6 3.Chess 0.5X 4.Shess 4 5.Sylkar 4 6.Nightmare 4 7.Dappet 8.Ziggy 9.Schk-Y 10.Dutch 11.Arachne 3 12.Chessmate 13.Usurpator 14.Matchess 2 15.Schaak 1 16.Delta 1

1987: 1.Rebel 7 2.Nona 6 3.Shess 5 4.Ziggy 4 5.Dutch 4 6.PK'83 4 7.The King 4 8.Kallisto 9.Nightmare 3 10.Pallas 3 11.Arachne 3 12.Larmee 3 13.Dappet 14.Ursupator 2 15.Delta 1 16.Schaak 1

1988: 1.Quest 7 2.Rebel 6 3.Kallisto 4.The King 4 5.Dappet 4 6.Pionier 7.Pallas 8.Nightmare 9.October 10.Shess 3 11.LChess 3 12.Arachne 13.Delta 1 14.Zen 0

1989: 1.Rebel 7 2.The King 5 3.Dappet 5 4.Quest 5 5.Kallisto 4 6.October 4 7.LChess 8.Shess 9.Prochess 3 10.Arachne 3 11.Tobber 12.Pionier 2 13.Pallas 1 14.Duck 0

1990: 1.Rebel 7 2.The King 6 3.LChess 4.Dappet 5.Quest 4 6.Shess 4 7.Arachne 8.Nightmare 3 9.Kallisto 10.Prochess 3 11.Tobber 3 12.Touch 3 13.Ares 14.Usurpator 2 15.Delta 16.Dr.Schaak ½

1991: 1.The King 6 2.Quest 3.Prochess 5 4.Touch 5.Nightmare 4 6.Kallisto 4 7.Shess 4 8.Schach 3.0 4 9.Nimzo 10.Dappet 11.LChess 3 12.Ares 3 13.Explorer 14.Delta 15.BCM-Chess 1 16.Zzzzzzz 0.1 0

1992: 1. Rebel 11 2.The King 2.0 9 3.Kallisto4.Quest 8 5.Prochess 6.Goldbar 7.Dappet 6 8.Nightmare 6 9.Touch 6 10.LChess 11.Duck 12.Schach 3.0 13.Hector 1.0114.Chessmate 15.Genesis 5 16.Zzzzzzzz 2.0 5 17.ShortChess 18.Ares 4 19.Shess 4 20.Rio Grande 2 21.Jappe K 22.Matogrosso 0

1993: 1. The King 10½ 2.Gideon 9 3.Dappet 8 4.Quest 7 5.Petunia 7 6.Kallisto 7.Schach 3.0 8.Genesis 2 9.Touch 6 10.Goldbar 11.LChess 12.Doerak 13.Hector 2.03 14.Explorer 5 15.Chessmate 5 16.Nightmare 5 17.Pallas 5 18.Arthur 5 19.Zzzzzzz 3.0 5 20.Shess 21.Short Chess 4 22.Delta 23.Rookie 2 24.Matogrosso 0

1994: 1. Quest 9½ 2.The King 3.Schach 3.0 4.Kallisto 8 5.Dappet 6.Hector 2.03 6 7.Nightmare 8.Schaakmeester 2.0 9.Zzzzzz 4.2 5 10.Arthur 2.0 5 11.Matchess 12.Sylkar 13.Bionic 3 14.Diep 3 15.Delta 2 16.Morphy 1.2 ½

1995: 1. The King 9 2.Kallisto 3.Quest 8 4.Arthur 8 5.Zarkov X 6.Schach 3.0 7 7.Dappet 6 8.Diep 6 9.Nightmare 5.3 6 10.Hector 2.03 6 11.Schaakmeester 3X 12.MacChess 2.0 13.Ant 14.Goldbar '95 5 15.Zzzzzzz 5 16.Bionic 4 17.Impakt 18.Delta 19.Morphy 1.3 20.Matogrosso 0

1996: 1. Cilkchess 10 2.The King 3.Kallisto 4.Schach 3.0 5.Arthur 6.Zzzzzzz 4.2 6 7.MacChess 3.0 6 8.Ant 6 9.Hector 6 10.Dappet 6 11.Shannon 12.Goldbar 13.Nightmare 5.4 5 14.Diep 5 15.Rajah 5 16.Alex 2.0 17.Morphy 96 18.Bionic 19.AChess 1 20.Delta ½

1997: 1. Nimzo'98 10 2.Cilkchess 2.0 3.The King 4.Zarkov 5.Arthur 7 6.Kallisto II 7 7.Ant 8.Diep 9.Schach 3.0 5 10.Dappet 11.Goldbar 12.LChess 4.0 4 13.Rookie 2.0 4 14.Zzzzzzz 4.2 15.Bionic 16.AChess ½

1998: 1. The King 9 2.Cilkchess 8 3.Arthur 4.Kallisto II exp. 5.Bionic Impakt 6.Nimzo'99 7.Diep 8.Alexs 9.Patzer 10.Ant 11.Rookie 2.0+ 12.Dappet 5 13.Bug Chess 14.Zzzzzzz 15.Morphy 3.0 16.Delta 0

1999: 1. Quest 9½ 2.Nimzo 7.32 9 3.The King 8 4.Chess Tiger 12 8 5.Diep 2 6.Insomniac 7 7.Ant 6 8.Patzer 6 9.MC Tobber'99 5 10.Chessica 5 11.Goldbar 3 12.Zzzzzzz 13.Morphy 3.1 1 14.XINIX ½

2000: 1. Gambit Tiger1.0 10 2.The King 3.Quest 8 4.Nimzo 8 7 5.Patzer 7 6.Kallisto IIX 7.Tao 6 8.Ant 9.Diep 5 10.XiniX 11.McTobber 00 3 12.Duck 1992 13.Goldbar 2000 14.Morphy 3.2 1

 


TERUG NAAR: